Krzyż przydrożny. Zbrosławice, powiat tarnogórski.
Zbrosławice. Krzyż przydrożny.
Foto: Tomasz Górny.