Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. Kapliczka z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. Ufundowana w 1880 r. przez Jana Czarniaka. Wykuta przez kamieniarzy z warsztatu w Orawskim Białym Potoku.
Foto: Paweł Rymarczyk.
p229