Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. Kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ufundowana przez W. K. Wojtusiaka.
Foto: Paweł Rymarczyk.
p229