Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. Kapliczka z figurą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem, ok. 1789 r.
Foto: Paweł Rymarczyk.
p229