Łowkowice, gmina Strzeleczki. Krzyż wśród pól przy drodze do Strzeleczek.
Foto: Zbigniew Filip.
p229