Strzelce Opolskie, Mokre Łany.
Foto: Piotr Brzezina.
p229