Orzesze, Zgoń. Słupkowa kapliczka Matki Boskiej Piekarskiej.
Foto: Gabriela Kalinowska-Czakon.
p229