Łękawica. Kapliczka przydrożna.Jezusie upadający zmiłuj się nad nami.
Foto: Piotr Brzezina.
p229