Bukwałd, gmina Diwity.
Foto: Marian Dąbkowski.
p229