Stare Włóki, Gmina Barczewo.
Foto: Marian Dąbkowski.
p229