Węglewo, gmina Ujście. Krzyż na rozstaju dróg.
Foto: Tadeusz Rzepka.
p229