Kapliczka (grota) Matki Boskiej Fatimskiej. Bielsko-Biał, Bielsko-Biała.
Bielsko-Biała Kapliczka (grota) Matki Boskiej Fatimskiej.
Foto: Piotr Brzezina.
p229