Krzyż kamienny z kapliczką, stojący obok bramy wejściowej do kościoła św. Apostołów. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski.
Pawłowiczki. Krzyż kamienny z kapliczką, stojący obok bramy wejściowej do kościoła św. Apostołów.
Foto: Piotr Brzezina.