Krzyż drewniany z kapliczką. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski.
Pawłowiczki. Krzyż drewniany z kapliczką.
Foto: Piotr Brzezina.