Kapliczka przydrożna, domkowa. Podlesie, gmina Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski.
Podlesie, gmina Cisek. Kapliczka przydrożna, domkowa.
Foto: Piotr Brzezina.