Kapliczka grota przy kościele św. Urbana. Reńska Wieś, pow. kędzierzyńsko-kozielski.
Reńska Wieś. Kapliczka grota przy kościele św. Urbana.
Foto: Piotr Brzezina.