9392. Mysłowice, Piasek. 
9393. Mysłowice, Brzezinka.