6260. Kraków. 
6261. Kraków. 
6262. Kraków. 
6263. Kraków. 
6264. Kraków. 
6265. Kraków. 
6266. Kraków. 
6267. Kraków. 
6268. Kraków. 
6269. Kraków. 
6270. Kraków. 
6271. Kraków. 
6272. Kraków. 
Przydrożna kapliczka kolumnowa. Kraków, Kraków.
8579. Kraków. 
Kapliczka na ścianie budynku. Kraków, Kraków.
8580. Kraków. 
Kapliczka przydrożna.  Kraków, ulica Jana Długosza.
8581. Kraków. 
Kapliczka przydrożna, fragment.  Kraków, ulica Jana Długosza.
8582. Kraków. 
Kapliczka na ścianie budynku. Kraków, Kraków.
8583. Kraków. 
Kapliczka w sczycie budynku. Kraków, Kraków.
8584. Kraków. 
Przydrożna kapliczka, grota. Kraków, Kraków.
8585. Kraków. 
Przydrożna kapliczka, grota. Kraków, Kraków.
8586. Kraków. 
Przydrożna kapliczka z figurą Chrystusa. Kraków, Kraków.
8587. Kraków. 
Przydrożny krzyż drewniany. Kraków, Kraków.
8588. Kraków. 
Kamienny krzyż przydrożny. Kraków, Kraków.
8589. Kraków. 
Przydrożna kapliczka, grota. Kraków, Kraków.
8590. Kraków. 
Przydrożna kapliczka, grota. Kraków, Kraków.
8591. Kraków. 
Kapliczka kolumnowa. Kraków, Kraków.
8592. Kraków. 
Kapliczka kolumnowa. Kraków, Kraków.
8593. Kraków. 
Kapliczka na ścianie budynku. Kraków, Kraków.
8594. Kraków. 
Kapliczka na ścianie budynku. Kraków, Kraków.
8595. Kraków. 
Kaplica ze sceną ukrzyżowania przy kościele św. Floriana. Kraków, Kraków.
6758. Kraków. 
Krzyż pasyjne na ścianie bazyliki Trójcy Świętej. Kraków, Kraków.
6759. Kraków. 
Kapliczka wnękowa z płaskorzeźbą Boga Ojca i ukrzyżowanym Chrystusem w fasadzie kamienicy przy ulicy Stolarskiej 13 (dom "Pod Świętą Trójcą"). Kraków, Kraków.
6760. Kraków. 
Kapliczka św. Józefa na ścianie klasztoru bernardynek od strony Plant. Kraków, Kraków.
6761. Kraków. 
Kapliczka w fasadzie kamienicy przy Placu Mariackim 2. Kraków, Kraków.
6762. Kraków. 
Kapliczka Matki Boskiej w elewacji kamienica Suskiego przy Placu Dominikańskim. Kraków, Kraków.
6763. Kraków. 
Dwunastu apostołów przed kościołem św. Piotra i św. Pawła. Kraków, Kraków.
6764. Kraków. 
Drewniany krzyż misyjny przed kościołem świętych Piotra i Pawła. Kraków, Kraków.
6765. Kraków. 
Kapliczka z freskiem w szczycie kamienicy przy ulicy Karmelickiej 12. Kraków, Kraków.
6766. Kraków. 
Kapliczka w fasadzie kościoła Matki Bożej Piaskowej (karmelitów) od strony ul. Garbarskiej. Kraków, Kraków.
6767. Kraków. 
Grupa figuralna „Ukrzyżowanie” przy kościele karmelitów. Kraków, Kraków.
6768. Kraków. 
Kapliczka z freskiem nad wejściem do klasztoru karmelitów. Kraków, Kraków.
6769. Kraków. 
Figura Matki Boskiej u wylotu ulicy Jagiellońskiej na Planty. Kraków, Kraków.
6770. Kraków. 
Krzyż pasyjny i kapliczka w elewacji dawnego szpitala św. Rocha. Kraków, Kraków.
6771. Kraków. 
Kapliczka nad wejściem do cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Szpitalnej. Kraków, Kraków.
6772. Kraków.