Przydrożna kapliczka z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Więcbork, powiat sępoleński.
4900. Więcbork.
Przydrożna kapliczka. Więcbork, powiat sępoleński.
4901. Więcbork.
Przydrożna kapliczka kolumnowa. Więcbork, powiat sępoleński.
4902. Więcbork.

Kapliczki i krzyże przydrozne – województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński.

Wayside crosses and shrines – Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Sępolno County.
p745