Krzyż przydrożny, metalowy. Brzozówka, gmina Łubnice, powiat wieruszowski.
11718. Brzozówka, gmina Łubnice. 
Krzyż przydrożny stojący na rozstaju dróg. Dzietrzkowice, gmina Łubnice, powiat wieruszowski.
11719. Dzietrzkowice, gmina Łubnice.