Error: Column Grid. There are no images to display. Collection has no images.

Kapliczki i krzyże przydrozne – województwo lubelskie, Biała Podlaska.

Wayside crosses and shrines – Lublin Voivodeship, Biała Podlaska.
3656