Przydrożna drewniana kapliczka skrzynkowa na drzewie. Żółkiewka, powiat krasnostawski.
9291. Żółkiewka. 
Przydrożna drewniana kapliczka skrzynkowa na drzewie. Żółkiewka, powiat krasnostawski.
9292. Żółkiewka.