Kapliczka rybaków Sopockich na pamiątkę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 roku.. Sopot, Sopot.
11996. Sopot. 
Kapliczka rybaków Sopockich, tablica pamiątkowa. Sopot, Sopot.
11997. Sopot. 

Kapliczki i krzyże przydrozne – województwo pomorskie, Sopot.

Wayside crosses and shrines – Pomeranian Voivodeship, Sopot.
p1902