Kapliczka kolumnowa z figurą Matki Boskiej przed kościołem farnym. Kościan, powiat kościański.
4767. Kościan.
Późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku przy plebanii kościoła NMP Wniebowziętej. Kościan, powiat kościański.
4768. Kościan.
Kapliczka z figurami Matki Boskiej z Lourdes i św. Bernadetty. Kościan, powiat kościański.
4769. Kościan.
Przydrożna figura Najświętszego Serca Jezusowego przy kościele NMP Wniebowziętej. Kościan, powiat kościański.
4770. Kościan.
Przydrożna kapliczka Serca Jezusowego na skwerze Jana Pawła II. Powstał w 1925 r., rozebrany w 1940 r. przez Niemców, powrócił na dawne miejsce w 1999 r. Kościan, powiat kościański.
4771. Kościan.
Kapliczka na ścianie kamienicy przy ulicy Surzyńskiego 30 z początków XX w. Kościan, powiat kościański.
4772. Kościan.
Przydrożny krzyż przy ulicy Poznańskiej, dawnym Przedmieściu Poznańskim. Kościan, powiat kościański.
4774. Kościan.
Figura Matki Boskiej w szczycie kaplicy szpitalnej św. Zofii. Kościan, powiat kościański.
4775. Kościan.
Kapliczka przydrożna z 1912 r. Bieżyń, gmina. Krzywiń, powiat kościański.
7490. Bieżyń, gmina. Krzywiń.
Przydrożna kapliczka słupowa Matki Boskiej z 1902 r. Fundator Walenty Łukaszewski. Bieżyń, gmina. Krzywiń, powiat kościański.
7491. Bieżyń, gmina. Krzywiń.
Przydrożny krzyż kamienny na murowanym postumencie. Bieżyń, gmina Krzywiń, powiat kościański.
7534. Bieżyń, gmina Krzywiń.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej z pocz. XX w. Bieżyń, gmina Krzywiń, powiat kościański.
7535. Bieżyń, gmina Krzywiń.
Kapliczka gablowa z 1913 r. z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Fundatorzy Marianna i Wojciech Kaczmarkowie. Bonikowo, gmina Kościan, powiat kościański.
4818. Bonikowo, gmina Kościan.
Przydrożna kapliczka kolumnowa z figurą Matki Boskiej przy kościele św. Mikołaja. Bonikowo, gmina Kościan, powiat kościański.
4819. Bonikowo, gmina Kościan.
Przydrożna kapliczka z figurą Matki Boskiej w pniu drzewa przy ogrodzeniu kościoła św. Mikołaja. Bonikowo, gmina Kościan, powiat kościański.
4820. Bonikowo, gmina Kościan.
Przydrożna kapliczka św. Jana Nepomucena przed plebanią. Bonikowo, gmina Kościan, powiat kościański.
9895. Bonikowo, gmina Kościan.
Przydrożna kapliczka na placu przed kościołem. Bronikowo, gmina Śmigiel, powiat kościański.
5516. Bronikowo, gmina Śmigiel.
Figura św. Franciszka z Asyżu. Bronikowo, gmina Śmigiel, powiat kościański.
11500. Bronikowo, gmina Śmigiel.
Krzyż przydrożny w centrum wsi. Brońsko, gmina Śmigiel, powiat kościański.
5517. Brońsko, gmina Śmigiel.
Kapliczka Matki Boskiej. Bruszczewo, gmina Śmigiel, powiat kościański.
11501. Bruszczewo, gmina Śmigiel.
Krzyż w parku dworskim, obok kościoła Katarzyny Sieneńskiej. Choryń, gmina Kościan, powiat kościański.
9778. Choryń, gmina Kościan.
Przydrożna neogotycka kapliczka słupowa przy ulicy 27 Stycznia. Czacz, gmina Śmigiel, powiat kościański.
5232. Czacz, gmina Śmigiel.
Neogotycka kapliczka słupowa przy ulicy 27 Stycznia. Czacz, gmina Śmigiel, powiat kościański.
5233. Czacz, gmina Śmigiel.
Kapliczka słupowa z figurą św. Józefa. Czacz, gmina Śmigiel, powiat kościański.
5199. Czacz, gmina Śmigiel.
Przydrożny krzyż przed dawną szkołą katolicką. Czacz, gmina Śmigiel, powiat kościański.
5200. Czacz, gmina Śmigiel.
Przydrożny krzyż na placu przykościelnym. Czacz, gmina Śmigiel, powiat kościański.
5201. Czacz, gmina Śmigiel.
Krzyż przydrożny. Czacz, gmina Śmigiel, powiat kościański.
11502. Czacz, gmina Śmigiel.
Figura Chrystusa w ogrodzie plebanii. Czempiń, powiat kościański.
7090. Czempiń.
Krzyż przydrożny przy drodze ze Śremu do Starego Gołębina. Donatowo, gmina Czempiń, powiat kościański.
7091. Donatowo, gmina Czempiń.
Kapliczka Świętej Rodziny przy kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Głuchowo, gmina Czempiń, powiat kościański.
9966. Głuchowo, gmina Czempiń.
Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej przy kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Głuchowo, gmina Czempiń, powiat kościański.
9967. Głuchowo, gmina Czempiń.
Kapliczka Chrystusa i kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Głuchowo, gmina Czempiń, powiat kościański.
9968. Głuchowo, gmina Czempiń.
Przydrożna kapliczka św. Krzysztofa. Głuchowo, gmina Czempiń, powiat kościański.
9969. Głuchowo, gmina Czempiń.
Krzyż przydrożny przy drodze do Wonieścia. Gniewowo, gmina Śmigiel, powiat kościański.
9970. Gniewowo, gmina Śmigiel.
Przydrożna kolumnowa kapliczka Matki Boskiej. Gorzyczki, gmina Czempiń, powiat kościański.
9744. Gorzyczki, gmina Czempiń.
Kolumnowa kapliczka Matki Boskiej w parku pałacowym. Gorzyczki, gmina Czempiń, powiat kościański.
9745. Gorzyczki, gmina Czempiń.
Kolumnowa kapliczka Matki Boskiej w parku pałacowym ufundowana w marcu 1912 r. Gorzyczki, gmina Czempiń, powiat kościański.
9746. Gorzyczki, gmina Czempiń.
Krzyż przydrożny na skraju wsi przy drodze do Nowego Gołębina. Gorzyczki, gmina Czempiń, powiat kościański.
9747. Gorzyczki, gmina Czempiń.
Krzyż przydrożny przy drodze do Nielęgowa. Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański.
5411. Gryżyna, gmina Kościan.
Krzyż przydrożny na rozstaju dróg do Krzywinia i Wojnowic. Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański.
5412. Gryżyna, gmina Kościan.
Krzyż przy kościelnym murze z widokiem na drogę do Racotu. Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański.
5413. Gryżyna, gmina Kościan.
Przydrożna kapliczka – drogowskaz przy drodze prowadzącej do ruin kościoła św. Marcina z XIII w. Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański.
5414. Gryżyna, gmina Kościan.
Kaplica stworzona przez mieszkańców w ruinach kościoła św. Marcina z XIII w. Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański.
5415. Gryżyna, gmina Kościan.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej przed domem nr 2A. Januszewo, gmina. Kościan, powiat kościański.
5416. Januszewo, gmina. Kościan.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem przed domem nr 16. Januszewo, gmina. Kościan, powiat kościański.
5417. Januszewo, gmina. Kościan.
Krzyż przydrożny przy wyjeździe w kierunku Jurkowa. Januszewo, gmina. Kościan, powiat kościański.
5418. Januszewo, gmina. Kościan.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej. Jarogniewice, gmina Czempiń, powiat kościański.
9779. Jarogniewice, gmina Czempiń.
Kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena w parku pałacowym. Jarogniewice, gmina Czempiń, powiat kościański.
9780. Jarogniewice, gmina Czempiń.
Kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena w parku pałacowym. Jarogniewice, gmina Czempiń, powiat kościański.
9781. Jarogniewice, gmina Czempiń.
Przydrożna kapliczka słupowa z figurą Chrystusa. Jarogniewice, gmina Czempiń, powiat kościański.
9782. Jarogniewice, gmina Czempiń.
Kapliczka wnękowa Matki Boskiej w ścianie domu nr 4. Jasień, gmina Czempiń, powiat kościański.
9971. Jasień, gmina Czempiń.
Krzyż przydrożny z XIX wieku przy ulicy 3 Maja. Jerka, gmina Krzywiń, powiat kościański.
9798. Jerka, gmina Krzywiń.
Przydrożna kapliczka kolumnowa z figurą św Wawrzyńca przy ulicy 3 Maja. Jerka, gmina Krzywiń, powiat kościański.
9799. Jerka, gmina Krzywiń.
Przydrożna kapliczka kolumnowa z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jerka, gmina Krzywiń, powiat kościański.
9800. Jerka, gmina Krzywiń.
Kapliczka z figurą Matki Boskiej na ścianie domu przy ulicy 3 Maja. Jerka, gmina Krzywiń, powiat kościański.
9801. Jerka, gmina Krzywiń.
Przydrożna kapliczka kolumnowa z Figurą Chrystusa przy ulicy 3 Maja. Jerka, gmina Krzywiń, powiat kościański.
9802. Jerka, gmina Krzywiń.
Przydrożna kapliczka św. Jana Nepomucena, pomnik powstańców wielkopolskich i ofiar i wojny światowej. Jerka, gmina Krzywiń, powiat kościański.
9803. Jerka, gmina Krzywiń.
Przydrożna kapliczka św. Floriana przed remizą OSP. Jerka, gmina Krzywiń, powiat kościański.
9804. Jerka, gmina Krzywiń.
Przydrożna kapliczka kolumnowa z figurą św. Wawrzyńca z 1948 r. Jurkowo, gmina Krzywiń, powiat kościański.
5419. Jurkowo, gmina Krzywiń.
Krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem z 1 poł. XIX w. Jurkowo, gmina Krzywiń, powiat kościański.
5420. Jurkowo, gmina Krzywiń.

Kapliczki i krzyże przydrozne – województwo wielkopolskie , powiat kościański.

Wayside crosses and shrines – Wielkopolskie Voivodeship, Kościan County.
p697