Krzyż przydrożny. Barłożnia Wolsztyńska, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10422. Barłożnia Wolsztyńska, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej. Belęcin, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10375. Belęcin, gmina Siedlec.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej. Belęcin, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10376. Belęcin, gmina Siedlec.
Kapliczka przydrożna Matki Boskiej. Błocko, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9885. Błocko, gmina Wolsztyn.
Figura Chrystusa i pomnik powstańców wielkopolskich. Błotnica, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
8978. Błotnica, gmina Przemęt.
Kapliczka wnękowa z figurą Matki Boskiej na ścianie dawnej szkoły. Boruja, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10377. Boruja, gmina Siedlec.
Krzyż przy kościele św. Barbary. Bucz, gm. Przemęt, powiat wolsztyński.
7070. Bucz, gm. Przemęt.
Barokowa figura św. Jana Nepomucena na cmentarzu parafialnym. Chobienice, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9886. Chobienice, gmina Siedlec.
Przydrożna kapliczka św. Wawrzyńca. Chobienice, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9887. Chobienice, gmina Siedlec.
Drewniany krzyż na cmentarzu parafialnym. Chobienice, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9888. Chobienice, gmina Siedlec.
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy kościele św. Piotra. Chobienice, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9963. Chobienice, gmina Siedlec.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej. Chobienice, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10133. Chobienice, gmina Siedlec.
Kapliczka Matki Boskiej. Chorzemin, gm. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
7071. Chorzemin, gm. Wolsztyn.
Przydrożny krzyż kamienny przy drodze do Chobienic. Godziszewo, gm. Siedlec, powiat wolsztyński.
10134. Godziszewo, gm. Siedlec.
Kapliczka przydrożna. Godziszewo, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10950. Godziszewo, gmina Siedlec.
Kapliczka przydrożna Matki Boskiej przy drodze do Wolsztyna. Gościeszyn, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9889. Gościeszyn, gmina Wolsztyn.
Krzyż przydrożny, metalowy na kamiennym postumencie przy alei prowadzącej do zespołu pałacowego Gościeszyn, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9890. Gościeszyn, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka Chrystusa, ufundowana przez właściciela wsi Zygmunta Kurnatowskiego ku pamięci zmarłej żony. Gościeszyn, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10378. Gościeszyn, gmina Wolsztyn.
Krzyż wotywny na cmentarzu parafialnym. Gościeszyn, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10379. Gościeszyn, gmina Wolsztyn.
Grota Matki Boskiej na cmentarzu parafialnym. Gościeszyn, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10380. Gościeszyn, gmina Wolsztyn.
Krzyż przydrożny. Jażyniec, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9926. Jażyniec, gmina Siedlec.
Przydrożna kapliczka Serca Jezusa. Jażyniec, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9927. Jażyniec, gmina Siedlec.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Karpicko, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10135. Karpicko, gmina Wolsztyn.
Barokowa figura św. Jana Nepomucena. Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
7306. Kaszczor, gmina Przemęt.
Krzyż misyjny przy kościele św. Wojciecha. Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
8979. Kaszczor, gmina Przemęt.
Krzyż pasyjny w ogrodzie plebańskim. Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
8980. Kaszczor, gmina Przemęt.
Kapliczka słupowa Matki Boskiej przed plebanią kościoła św. Wojciecha. Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
8981. Kaszczor, gmina Przemęt.
Grota Matki Boskiej przy kościele św. Wojciecha. Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
8982. Kaszczor, gmina Przemęt.
Kapliczka słupowa Matki Boskiej przy plebanii. Kębłowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9928. Kębłowo, gmina Wolsztyn.
Kapliczka przydrożna Matki Boskiej przyulicy Stradyńskiej. Kębłowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9929. Kębłowo, gmina Wolsztyn.
Kapliczka przydrożna Matki Boskiej przyulicy Stradyńskiej. Kębłowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9930. Kębłowo, gmina Wolsztyn.
Barokowa figura św. Jana Nepomucena na przykościelnym cmentarzu. Kębłowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9931. Kębłowo, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka słupowa Chrystusa z 1924 r. przy ulicy Wolsztyńskiej. Kębłowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9932. Kębłowo, gmina Wolsztyn.
Drewniany krzyż na cmentarzu parafialnym. Kębłowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9933. Kębłowo, gmina Wolsztyn.
Krzyż przydrożny u zbiegu ulic Wolsztyńskiej i Nowej. Kębłowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9934. Kębłowo, gmina Wolsztyn.
Drewniana kapliczka przydrożna  św. Benona przy drodze do Świętna. Kębłowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9935. Kębłowo, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka Chrystusa przy drodze do Obry. Kiełkowo, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10381. Kiełkowo, gmina Siedlec.
Krzyż przydrożny. Kiełkowo, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10382. Kiełkowo, gmina Siedlec.
Przydrożna kapliczka  Matki Boskiej przy domu nr 1. Kiełpiny, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10136. Kiełpiny, gmina Siedlec.
Przydrożny krzyż przy domu nr 73. Kiełpiny, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10137. Kiełpiny, gmina Siedlec.
Grota Chrystusa przy cmentarzu parafialnym. Kopanica, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10138. Kopanica, gmina Siedlec.
Drewniany krzyż na cmentarzu parafialnym. Kopanica, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10139. Kopanica, gmina Siedlec.
Krzyż przydrożny. Mariankowo, gmina Siedlec , powiat wolsztyński.
10383. Mariankowo, gmina Siedlec .
Krzyż przydrożny przy wyjeździe w kierunku Obry. Niałek Wielki, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9891. Niałek Wielki, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej. Nieborza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9892. Nieborza, gmina Siedlec.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej z 1924 r. zniszczona przez Niemców, odbudowana w 1945 r. Nowy Widzim, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10384. Nowy Widzim, gmina Wolsztyn.
Krzyż na cmentarzu przy klasztorze. Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
7072. Obra, gmina Wolsztyn.
Barokowa figura św. Jana Nepomucena przy klasztorze. Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
7073. Obra, gmina Wolsztyn.
Kapliczka Matki Boskiej w klasztornym ogrodzie. Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
7074. Obra, gmina Wolsztyn.
Grota Matki Boskiej z Lourdes przy kościele św. Walentego. Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9936. Obra, gmina Wolsztyn.
Krzyż przydrożny przy ulicy Szopińskiego. Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9937. Obra, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka domkowa św. Eugeniusza. Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10385. Obra, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka domkowa św. Eugeniusza. Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10386. Obra, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka słupowa Niepokalanego Serca Maryi przy ulicy Szkolnej. Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10387. Obra, gmina Wolsztyn.
Kapliczka przydrożna Matki Boskiej przy ulicy Lipowej. Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9664. Osłonin, gmina Przemęt.
Kapliczka wnękowa w fasadzie kościoła pocysterskiego. Przemęt, powiat wolsztyński.
7075. Przemęt.
Kapliczka kolumnowa z figurą św. Józefa. Przemęt, powiat wolsztyński.
9578. Przemęt.
Figura Matki Boskiej na cmentarzu przy kościele św. Piotra i Pawła. Przemęt, powiat wolsztyński.
9579. Przemęt.
Krzyż w centrum cmentarza przy kościele św. Piotra i Pawła. Przemęt, powiat wolsztyński.
9580. Przemęt.
Pieta na cmentarzu przy kościele św. Piotra i Pawła. Przemęt, powiat wolsztyński.
9581. Przemęt.
Kapliczka przydrożna Matki Boskiej z 1915 r. na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Południowej z tablicą upamiętniającą powstańców wielkopolskich Radomierz, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9665. Radomierz, gmina Przemęt.
Metalowy krzyż przydrożny w centrum wsi. Reklin, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9893. Reklin, gmina Siedlec.
Krzyż przydrożny w centrum wsi. Reklinek, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9894. Reklinek, gmina Siedlec.
Kapliczka słupowa przy drodze do Przemętu. Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
8983. Sączkowo, gmina Przemęt.
Krzyż przy kościele parafialnym św. Michała Archanioła. Siedlec, powiat wolsztyński.
7076. Siedlec.
Kapliczka Matki Boskiej przed plebanią. Siedlec, powiat wolsztyński.
7077. Siedlec.
Figura Matki Boskiej na skraju parku pałacowego. Siekowo, gmina. Przemęt, powiat wolsztyński.
6648. Siekowo, gmina. Przemęt.
Przemęt.Kapliczka w ogrodzie przy kościele. Siekowo, gmina. Przemęt, powiat wolsztyński.
6649. Siekowo, gmina. Przemęt.
Krzyż przydrożny przy budynku szkolnym. Siekowo, gmina. Przemęt, powiat wolsztyński.
6650. Siekowo, gmina. Przemęt.
Kapliczka przydrożna Matki Boskiej przy ulicy Wolsztyńskiej. Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9938. Solec, gmina Przemęt.
Kapliczka Matki Boskiej w centrum wsi. Stara Dąbrowa, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
7307. Stara Dąbrowa, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka Chrystusa przy posesji nr 48. Stara Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10388. Stara Tuchorza, gmina Siedlec.
Krzyż w miejscu rozebranego kościoła ewangelickiego. Stara Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10389. Stara Tuchorza, gmina Siedlec.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej. Stary Widzim, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10390. Stary Widzim, gmina Wolsztyn.
Kapliczka przydrożna Matki Boskiej. Stradyń, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9939. Stradyń, gmina Wolsztyn.
Kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej. Tłoki, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9615. Tłoki, gmina Wolsztyn.
Kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej. Tłoki, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9616. Tłoki, gmina Wolsztyn.
Kapliczka wnękowa z figurą Matki Boskiej w ścianie domu nr 8. Tłoki, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9617. Tłoki, gmina Wolsztyn.
Kapliczka Matki Boskiej przy kościele Świętej Trójcy. Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9940. Tuchorza, gmina Siedlec.
Figura Chrystusa przed plebanią, dawniej pastorówką. Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
9941. Tuchorza, gmina Siedlec.
Metalowy krzyż przydrożny. Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10391. Tuchorza, gmina Siedlec.
Kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy ulicy Wczasowej. Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9666. Wieleń, gmina Przemęt.
Słupowa kapliczka przydrożna z figurą św. Antoniego z Dzieciątkiem z pocz. XX w. przy ulicy Akacjowej. Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9667. Wieleń, gmina Przemęt.
Figura św. Floriana przy Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników ufundowana w 2010 r. przez strażaków z okazji 15 pielgrzymki. Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9668. Wieleń, gmina Przemęt.
Krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem i figury dwunastu apostołów na Placu Pielgrzymów. Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9669. Wieleń, gmina Przemęt.
Grota Matki Boskiej z Lourdes obok Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9670. Wieleń, gmina Przemęt.
Figura św. Michała Archanioła. Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9671. Wieleń, gmina Przemęt.
Figura Matki Bożej Fatimskiej. Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9672. Wieleń, gmina Przemęt.
Figura przydrożna Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.
9673. Wieleń, gmina Przemęt.
Drewniany krzyż przydrożny. Wilcze, gmina  Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10392. Wilcze, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka św. Rocha. Wojciechowo, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10140. Wojciechowo, gmina Siedlec.
Krzyż przydrożny. Wola Dąbrowiecka, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10393. Wola Dąbrowiecka, gmina Wolsztyn.
Krzyż i wieża kościoła poewangelickiego przy ulicy 5 Stycznia. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
5037. Wolsztyn.
Figura św. Jana Nepomucena przy kościele farnym. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
5038. Wolsztyn.
Figura św. Jana Nepomucena przy kościele farnym. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
5039. Wolsztyn.
Figura Serca Jezusowego przy ulicy 5 Stycznia, pierwotna z 1895 r. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
5040. Wolsztyn.
Grota Matki Boskiej z Lourdes przy kościele NMP Niepokalanie Poczętej. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
5041. Wolsztyn.
Kapliczka z płaskorzeźbą "Ukrzyżowanie" Edwarda Przymuszały z 1934 r. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
5042. Wolsztyn.
Kapliczka wnękowa w szczycie kościoła NMP Niepokalanie Poczętej. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
7308. Wolsztyn.
Krzyż przy kościele NMP Niepokalanie Poczętej. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
7309. Wolsztyn.
Kapliczka słupowa Matki Boskiej Królowej Polski, pomnik poległych w I wojnie światowej, Powstaniu Wielkopolskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10284. Wolsztyn.
Kapliczka słupowa Matki Boskiej Królowej Polski, pomnik poległych w I wojnie światowej, Powstaniu Wielkopolskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Wolsztyn, powiat wolsztyński.
10285. Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej przy ulicy Wolsztyńskiej. Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9942. Wroniawy, gmina Wolsztyn.
52.056501, 16.151328 Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9943. Wroniawy, gmina Wolsztyn.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej przy ulicy Dworcowej. Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9944. Wroniawy, gmina Wolsztyn.
Przydrożny krzyż przy ulicy Polnej. Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński.
9945. Wroniawy, gmina Wolsztyn.
10951.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej u zbiegu ulic Głównej i Polnej. Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10141. Żodyń, gmina Siedlec.
Przydrożna kapliczka Matki Boskiej u zbiegu ulic Głównej i Polnej. Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.
10142. Żodyń, gmina Siedlec.

Kapliczki i krzyże przydrozne – województwo wielkopolskie, powiat wolsztyński.

Wayside crosses and shrines – Wielkopolskie Voivodeship, Wolsztyn County.
p773