11825. Budzyń.
11910. Chodzież.
11911. Chodzież.
Kapliczka przydrożna. Budzyń, gmina Budzyń, powiat chodzieski.
2814. Budzyń, gmina Budzyń.
Kapliczka przydrożna. Milcz, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
2815. Milcz, gmina Chodzież.
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, u stóp której złożono ziemię uświęconą krwią poległych i pomordowanych w latach 1918-1919 i 1939-1945. Obok znajdują się tablice ku czci dowódcy powstańców Leona Napiecka, który pod tą figurą dziękował za odniesione zwycięstwo oraz Michała Rajewicza, pierwszego w powiecie poległego powstańca. Budzyń, gmina Budzyń, powiat chodzieski.
2816. Budzyń, gmina Budzyń.
Kapliczka przydrożna. Atanazyn, gmina Szamocin, powiat chodzieski.
3374. Atanazyn, gmina Szamocin.
Przydrożny krzyż murowany. Atanazyn, gmina Szamocin, powiat chodzieski.
3483. Atanazyn, gmina Szamocin.
Przydrożny krzyż. Budzyń, powiat chodzieski.
7315. Budzyń.
11138. Chodzież.
11139. Chodzież.
Przydrożna kapliczka kolumnowa. Jaktorowo, gmina Szamocin, powiat chodzieski.
4481. Jaktorowo, gmina Szamocin.
Przydrożny krzyż murowany. Laskowo, gmina Szamocin, powiat chodzieski.
7547. Laskowo, gmina Szamocin.
Przydrożna figura święta. Margonin, powiat chodzieski.
3484. Margonin.
Przydrożny krzyż. Margonin, powiat chodzieski.
3485. Margonin.
Przydrożny krzyż. Margonin, powiat chodzieski.
4070. Margonin.
3486. Młynary, gmina Margonin.
Krzyż przydrożny metalowy na murowanym postumencie. Nietuszkowo, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
10460. Nietuszkowo, gmina Chodzież.
Przydrożna kapliczka oszklona z figurą św. Maryi. Nietuszkowo, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
10461. Nietuszkowo, gmina Chodzież.
Kapliczka przydrożna murowana. Nietuszkowo, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
10519. Nietuszkowo, gmina Chodzież.
Przydrożny krzyż. Nowy Dwór, gmina Szamocin, powiat chodzieski.
4482. Nowy Dwór, gmina Szamocin.
Kapliczka przydrożna murowana. Oleśnica, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
10462. Oleśnica, gmina Chodzież.
Przydrożna kapliczka kolumnowa. Pietronki, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
3487. Pietronki, gmina Chodzież.
Przydrożny krzyż. Pietronki, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
3488. Pietronki, gmina Chodzież.
Krzyż przydrożny. Podstolice, gmina Budzyń, powiat chodzieski.
4071. Podstolice, gmina Budzyń.
Kapliczka przydrożna ufundowana w 1947 roku. Prosna, gmina Budzyń, powiat chodzieski.
7316. Prosna, gmina Budzyń.
Przydrożna kapliczka. Radwanki, gmina Margonin, powiat chodzieski.
4072. Radwanki, gmina Margonin.
Przydrożna kapliczka. Rataje, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
3489. Rataje, gmina Chodzież.
11140. Stróżewo, gmina Chodzież.
11141. Stróżewo, gmina Chodzież.
Przydrożny krzyż. Strzelczyki, gmina Szamocin, powiat chodzieski.
3375. Strzelczyki, gmina Szamocin.
11595. Strzelczyki, gmina Szamocin.
Przydrożny krzyż. Studźce, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
3490. Studźce, gmina Chodzież.
Figura na rozstaju dróg. Szamocin, powiat chodzieski.
3376. Szamocin.
Przydrożny krzyż murowany z 1945 r. Szamocin, powiat chodzieski.
3491. Szamocin.
11596. Szamocin, gmina Szamocin.
11597. Szamocin, gmina Szamocin.
11598. Szamocin, gmina Szamocin.
Przydrożny krzyż murowany stojący na rozstaju dróg. Szamocin, powiat chodzieski.
3377. Szamocin.
Przydrożny krzyż. Wymysław, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
3378. Wymysław, gmina Chodzież.
Krzyż przydrożny. Wyszyny, gmina Budzyń, powiat chodzieski.
7317. Wyszyny, gmina Budzyń.
11142. Wyszyny, gmina Budzyń.
11143. Wyszyny, gmina Budzyń.
Przydrożny krzyż. Zacharzyn, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
3379. Zacharzyn, gmina Chodzież.
Przydrożny krzyż. Zacharzyn, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
3380. Zacharzyn, gmina Chodzież.
Krzyż na rozstaju dróg. Strzelce, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
3369. Strzelce, gmina Chodzież.
Kapliczka w murze otaczającym kościół św. Barbary. Budzyń, powiat chodzieski.
6051. Budzyń.
Krzyż przy dawnym kościele ewangelickim. Budzyń, powiat chodzieski.
6052. Budzyń.
Grota Matki Bożej z Lourdes przy kościele parafialnym św. Floriana. Chodzież, powiat chodzieski.
6053. Chodzież.
Krzyż przydrożny. Kamionka, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
6054. Kamionka, gmina Chodzież.
Krzyż przy kościele św. Wojciecha. Margonin, powiat chodzieski.
6055. Margonin.
Kapliczka św. Maksymiliana Marii Kolbego. Podanin, gmina Chodzież, powiat chodzieski.
6056. Podanin, gmina Chodzież.