Kapliczka przydrożna, domkowa. Skoczów, powiat cieszyński.
10411. Skoczów. 
Kapliczka przydrożna, stojąca przy ulicy ul.Polnej. Skoczów, powiat cieszyński.
10412. Skoczów.