4267. Pławniowice, gmina Rudziniec.
9523. Bargłówka, gmina Sośnicowice.
9524. Bargłówka, gmina Sośnicowice.
3918. Bargłówka, gmina Sośnicowice.
4649. Chudów, gmina Gierałtowice.
4732. Chudów, gmina Gierałtowice.
5402. Gierałtowice.
5403. Gierałtowice.
4539. Gierałtowice.
4540. Gierałtowice.
4541. Gierałtowice.
4542. Gierałtowice.
4543. Gierałtowice.
4544. Gierałtowice.
4545. Gierałtowice.
4546. Gierałtowice.
4547. Gierałtowice.
4548. Gierałtowice.
4549. Gierałtowice.
4550. Gierałtowice.
6992. Kieleczka, gmina Wielowieś.
5002. Knurów.
4914. Knurów.
9525. Knurów
9526. Knurów
9527. Knurów.
9528. Knurów.
7528. Knurów Szczygłowice.
11465. Krywałd.
11466. Krywałd.
11467. Krywałd.
3980. Niewiesze, gmina Rudziniec.
3919. Niewiesze, gmina Rudziniec.
3920. Pilchowice.
4500. Pławniowice, gmina Rudziniec.
4501. Pławniowice, gmina Rudziniec.
6618. Płużniczka, gmina Toszek.
6580. Pniów, gmina Toszek.
4502. Pyskowice.
3978. Pyskowice
4915. Sierakowice, gmina Sośnicowice.
3921. Sierakowice, gmina Sośnicowice.
6993. Wielowieś.
6994. Wielowieś.
5404. Wilcza.
6619. Wilkowiczki, gmina Toszek.
6620. Wilkowiczki, gmina Toszek.