Przydrożna kapliczka stojąca w centrum wsi. Boglewice, gmina Jasieniec, powiat grójecki.
10254. Boglewice, gmina Jasieniec.
Tablica z inscripcją na przydrożnej kapliczce. Boglewice, gmina Jasieniec, powiat grójecki.
10255. Boglewice, gmina Jasieniec.
Przydrożna kapliczka słupowa na granicy Lasek i Warki. Laski, gmina Warka, powiat grójecki.
10256. Laski, gmina Warka.
Przydrożna kapliczka z 1939 r. Ryszki, gmina Jasieniec, powiat grójecki.
10257. Ryszki, gmina Jasieniec.
Krzyż przydrożny z kapliczką przy drodze do Gostomi. Tomczyce, gmina Mogielnica, powiat grójecki.
10258. Tomczyce, gmina Mogielnica.
Krzyż przydrożny stojący na skraju wsi. Wola Pobiedzińska, gmina Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki.
10259. Wola Pobiedzińska, gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
Krzyż przydrożny z 1930 r. stojący przy ulicy Mostowej. Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki.
10335. Nowe Miasto nad Pilicą.
Krzyż przydrożny na pograniczu Borowego i Dębnowoli. Borowe, Gmina Mogielnica, powiat grójecki.
4049. Borowe, Gmina Mogielnica.
Figura Matki Bożej przy drodze do zespołu dworskiego. Jastrzębia, gmina Mogielnica, powiat grójecki.
4050. Jastrzębia, gmina Mogielnica.
Pomnik błogosławionego o.Honorata Koźmińskiego. Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki.
4051. Nowe Miasto nad Pilicą.
Krzyż przydrożny. Borowe , gmina Warka, powiat grójecki.
4990. Borowe , gmina Warka.
Krzyż przydrożny metalowy na murowanym postumencie. Borowe, gmina Warka, powiat grójecki.
4991. Borowe, gmina Warka.
Krzyż przydrożny metalowy z kapliczką. Budy Michałowskie, gmina Warka, powiat grójecki.
4992. Budy Michałowskie, gmina Warka.
Kapliczka przydrożna u zbiegu ulic Głównej i Wolskiej. Chynów, powiat grójecki.
6699. Chynów.
. Krzyż na cmentarzu parafialnym. Chynów, powiat grójecki.
6700. Chynów.
Kapliczka przydrożna z figurą Chrystusa z 1934 r. ufundowana w 500-lecie kościoła. Chynów, powiat grójecki.
6701. Chynów.
Stary krzyż misyjny na dawnym cmentarzu przykościelnym. Chynów, powiat grójecki.
6702. Chynów.
Krzyż przy kościele Świętej Trójcy. Chynów, powiat grójecki.
6703. Chynów.
Kapliczka przydrożna domkowa. Dębnowola, gmina Mogielnica, powiat grójecki.
4993. Dębnowola, gmina Mogielnica.
Krzyż przydrożny metalowy na kamiennym postumencie. Dębnowola, gmina Mogielnica, powiat grójecki.
4994. Dębnowola, gmina Mogielnica.
Krzyż przydrożny metalowy na murowanym postumencie. Obok krzyż drewniany. Dziarnów, gmina Mogielnica, powiat grójecki.
5180. Dziarnów, gmina Mogielnica.
Przydrożna kapliczka murowana stojąca na skraju wsi. Grzegorzewice, gmina Warka, powiat grójecki.
6924. Grzegorzewice, gmina Warka.
Krzyż przydrożny. Lechanice, gmina Warka, powiat grójecki.
4995. Lechanice, gmina Warka.
Krzyż przydrożny, drewniany. Lechanice, gmina Warka, powiat grójecki.
4996. Lechanice, gmina Warka.
Krzyż przydrożny, metalowy. Michałów Górny, gmina Warka, powiat grójecki.
4997. Michałów Górny, gmina Warka.
Kapliczka przydrożna, latarnia stojąca na rozstaju polnych dróg. Michałów Górny, gmina Warka, powiat grójecki.
4998. Michałów Górny, gmina Warka.
Krzyż przydrożny metalowy na kamiennym postumencie. Michałów Górny, gmina Warka, powiat grójecki.
4999. Michałów Górny, gmina Warka.
Kapliczka przydrożna domkowa na skraju wsi. Otaląż, gmina Mogielnica, powiat grójecki.
6925. Otaląż, gmina Mogielnica.
Kapliczka przydrożna domkowa, wnętrze. Otaląż, gmina Mogielnica, powiat grójecki.
6926. Otaląż, gmina Mogielnica.
Kapliczka przydrożna domkowa. Otalążka, gmina Mogielnica, powiat grójecki.
6927. Otalążka, gmina Mogielnica.
Przydrożny krzyż kamienny. Stryków, gmina Mogielnica, powiat grójecki.
6928. Stryków, gmina Mogielnica.
Krzyż przydrożny metalowy. Warka, powiat grójecki.
5181. Warka.
Kapliczka przydrożna z 1951 r. Warka, powiat grójecki.
5182. Warka.
Krzyż przydrożny przy ulicy Lotników 50 pierwotnie ustawiony w 1905 r. Warka, powiat grójecki.
5320. Warka.
Krzyż przydrożny przy rondzie Jana Pawła II upamiętniający wystąpienia antycarskie w 1905 r. Warka, powiat grójecki.
5321. Warka.
Kapliczka św. Floriana przed remizą. Warka, powiat grójecki.
5322. Warka.
Przydrożna barokowa kapliczka z XVIII w. przy ulicy Franciszkańskiej, róg Mostowej. Warka, powiat grójecki.
5323. Warka.
Przydrożna barokowa kapliczka z XVIII w. przy ulicy Franciszkańskiej naprzeciw klasztoru. Warka, powiat grójecki.
5324. Warka.
Kapliczka Matki Boskiej przed budynkiem klasztoru franciszkanów. Warka, powiat grójecki.
5325. Warka.
Krzyż przydrożny, kamienny na Winiarach przy ulicy Turystycznej. Warka, powiat grójecki.
5326. Warka.
Przydrożna kapliczka z Chrystusem Frasobliwym z pnia drzewa w parku pałacowym. Warka, powiat grójecki.
5327. Warka.
Kapliczka z figurą Matki Boskiej w parku pałacowym. Warka, powiat grójecki.
5328. Warka.
Przydrożna barokowa kapliczka z XVIII w. przy ulicy Cmentarnej, róg Piotra Wysockiego. Warka, powiat grójecki.
5329. Warka.
Kapliczka z figurą Matki Boskiej przy ulicy Mostowej. Warka, powiat grójecki.
5330. Warka.
Jedna z neogotyckich kaplic z 1899 r. w ogrodzeniu kościoła św. Mikołaja. Warka, powiat grójecki.
5331. Warka.
Krzyż przydrożny przy ulicy Lotników. Warka, powiat grójecki.
5332. Warka.
Krzyż na kopcu powstańców styczniowych przy ulicy Nowy Zjazd. Warka, powiat grójecki.
5333. Warka.
Przydrożny krzyż z kapliczką przy skrzyżowaniu ulic Lotników i Nowy Zjazd. Warka, powiat grójecki.
5334. Warka.
Krzyż wystawiony na 1000-lecie chrztu Polski przy ulicy Warszawskiej, róg Piotra Wysockiego. Warka, powiat grójecki.
5335. Warka.
Przydrożny krzyż u zbiegu ulic Wareckiej i Spokojnej. Wola Chynowska, gmina Chynów, powiat grójecki.
6704. Wola Chynowska, gmina Chynów.
Przydrożna kapliczka przy ulicy Wolskiej. Wola Chynowska, gmina Chynów, powiat grójecki.
6705. Wola Chynowska, gmina Chynów.