4870. Jordanowo, gmina Świebodzin.
4871. Niedźwiedź, gmina Łagów.
4985. Świebodzin.
4986. Świebodzin.
5005. Świebodzin.