6879. Wińsko.
6880. Wińsko.
6881. Wińsko.
6882. Wołów.
6883. Wrzosy, gmina Wołów.