Wymagania techniczne dotyczace nadsyłanych zdjęć

  • Fotografowane obiekty muszą być ostre.
  • Zdjęcia nie mogą być poruszone.
  • Zdjęcia powinny być prawidłowo naświetlone. W miarę możliwości wykonane przy dobrym oświetleniu aby uniknąć nadmiernej ilości szumów.
  • Zdjęcia powinny posiadać poprawne kolory.
  • Pliki nie mogą być nadmiernie skompresowane.
  • Zdjęcia nie mogą posiadać napisów.