Nazwy plików

 • Nazwy plików powinny zawierać tylko pełną nazwę miejscowości w której znajduje się obiekt.
 • Jeżeli obiekt nie znajduje się terenie żadnej miejscowości używamy nazwy najbliższej wioski lub miasta.
 • Prosimy nie dodawać nazwy powiatu lub województwa.
 • Prosimy nie używać skrótów i zawsze podawać pełną nazwę miejscowości: nie Gorzów Wlkp a Gorzów Wielkopolski.
 • W przypadku duplikatów do nazwy miejscowości dodajemy numer kolejny: komorów  1.jpg, komorów  2.jpg, komorów  3.jpg
 • Jeżeli mamy kilka ujęć tego samego obiektu stosujemy tą samą metodę tz. dodajemy kolejne numery. Proszę nie dodawać: a, b, c lub innych nie standartowych oznaczeń.
 • Między nazwą miejscowości a numerem dodajemy spację.
 • Numery plików są tylko potrzebne dla uniknięcia duplikatów w jednej przesyłce. W kolejnych przesyłkach możemy ponownie numerację zacząć od 1.
 • Nazwy plików mogą zawierać polskie litery ale nie muszą.
 • Duże czy małe litery – nie ma znaczenia. Jak komu wygodniej.

Przygotowanie nazwy pliku do publikacji

Po otrzymaniu pliku zmieniamy jego nazwę:

 • Usuwamy z nazwy pliku polskie znaki diakrytyczne tak aby miała ona standartowy format (np. ó zamienimy na o).
 • Dodajemy nazwę województwa i powiatu.
 • Dodajemy numer autora.
 • Dodajemy unikalny mumer pliku.

Proces ten jest zautomatyzowany, szybki i prosty. Możemy go jednak stosować tylko do zdjęć których nazwy spełniają podane powyżej reguły. Pliki o innych nazwach wymagają ręcznych, pracochłonnych poprawek.