Kapliczka Matki Boskiej przy neogotyckiej kaplicy. Stawiszyn, powiat kaliski.
7283. Stawiszyn. 
Kapliczka Matki Boskiej na skaju parku miejskiego. Stawiszyn, powiat kaliski.
7284. Stawiszyn. 
Krzyż pasyjny w niszy prezbiterium kościoła z rokiem jego budowy. Zbiersk, gmina Stawiszyn, powiat kaliski.
7285. Zbiersk, gmina Stawiszyn.