7529. Myczków, gmina Solina. 
6854. Zawóz, gmina Solina.