Krzyż przydrożny, kamienny. Bidziny, gmina Wojciechowice, powiat opatowski.
9533. Bidziny, gmina Wojciechowice.