Kategorie Kapliczek i Krzyży Przydrożnych

Kryteria stosowane przy ustalaniu kategorii ludowych obiektów sakralnych:
 1. Typ: krzyże, kapliczki, figury przydrożne.
 2. Forma: domkowe, słupowe, arkadowe, groty, krzyże pokutne …
 3. Materiał: kamienne, murowane, drewniane, metalowe.
 4. Lokalizacja: na drzewach, na słupach, na budynkach, na ziemi.
 5. Gospodarz: św. Nepomucen, św. Florian, Chrystus Frasobliwy.
Bogactwo form polskich kapliczek i krzyży przydrożnych często utrudnia zakwalifikowanie ich do określonej kategorii. Poniższa klasyfikacja stara się uwzględnić zarówno klasyczne jak i nowe formy obiektów.
 1. Kapliczka domkowa, murowana.
 2. Kapliczka murowana.
 3. Kapliczka słupowa lub kolumnowa.
 4. Kapliczka na budynku.
 5. Kamienna kapliczka słupowa z wnęką.
 6. Grota.
 7. Murowana latarnia.
 8. Kapliczka oszklona
 9. Kapliczka arkadowa.
 10. Krzyż drewniany.
 11. Krzyż kamienny.
 12. Krzyż pokutny.
 13. Krzyż metalowy.
 14. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie.
 15. Krzyż z kapliczką.
 16. Chrystus Frasobliwy
 17. Święty Jan Nepomucen.
 18. Święty Florian.
 19. Figura święta.
 20. Figura święta na cokole.
 21. Kapliczka domkowa, drewniana.
 22. Kapliczka drewniana.
 23. Kapliczka na słupku.
 24. Kapliczka na drzewie.
 25. Drewniana kapliczka kłodowa lub słupowa.
 26. Kapliczka brogowa.
Obiekty mogą należeć do więcej niż jednej kategorii.
p836