Przydrożny krzyż Męki Pańskiej. Klasak Duży, gmina Skomlin, powiat wieluński.
11723. Klasak Duży, gmina Skomlin. 
11724. Klasak Mały, gmina Skomlin.