Kapliczka rybaków Sopockich na pamiątkę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 roku.. Sopot, Sopot.
11996. Sopot. 
Kapliczka rybaków Sopockich, tablica pamiątkowa. Sopot, Sopot.
11997. Sopot.