11823. Wałbrzych.
11987. Wałbrzych.
11988. Wałbrzych.
11989. Wałbrzych.
11990. Wałbrzych.
11991. Wałbrzych.
11992. Wałbrzych.
Przydrożny krzyż kamienny. Wałbrzych, Wałbrzych.
4600. Wałbrzych.
Przydrożna kapliczka, grota. Wałbrzych, Wałbrzych.
10635. Wałbrzych.
Przydrożna kapliczka, grota. Wałbrzych, Wałbrzych.
10636. Wałbrzych.
Przydrożna kapliczka, grota. Wałbrzych, Wałbrzych.
10637. Wałbrzych.
Kapliczka przydrożna stojąca przy ulicy Moniuszki. Wałbrzych, Wałbrzych.
10175. Wałbrzych.
Kapliczka przydrożna stojąca przy ulicy Moniuszki. Wałbrzych, Wałbrzych.
10176. Wałbrzych.
Krzyż przydrożny przy ulicy Moniuszki. Wałbrzych, Wałbrzych.
10177. Wałbrzych.
Kapliczka przydrożna stojąca przy ulicy Mieroszowskiej. Wałbrzych, Wałbrzych.
10178. Wałbrzych.
Przydrożny krzyż drewniany. Wałbrzych, Wałbrzych.
10638. Wałbrzych.
Figura św. Piotra z Dzieciątkiem. Wałbrzych, Wałbrzych.
10639. Wałbrzych.
Przydrożna kapliczka, grota. Wałbrzych, Wałbrzych.
10640. Wałbrzych.
Przydrożna kapliczka, grota. Wałbrzych, Wałbrzych.
10641. Wałbrzych.
Kapliczka św. Barbary przy dawnej kopalni Thorez. Wałbrzych, Wałbrzych.
10179. Wałbrzych.
Przydrożna kapliczka na osiedlu Podzamcze. Wałbrzych, Wałbrzych.
10180. Wałbrzych.
Przydrożny krzyż pokutny przy ulicy Świerkowej. Wałbrzych, Wałbrzych.
4134. Wałbrzych.
Kapliczka grota obok kościoła pw. Św. Anny. Wałbrzych, Szczawienko, Wałbrzych.
5397. Wałbrzych, Szczawienko.
Kapliczka św. Barbary, patronki górników obok szybu dawnej kopalni Thorez. Wałbrzych, Wałbrzych.
9849. Wałbrzych.
Przydrożna kapliczka, na drzewie. Wałbrzych, Wałbrzych.
2718. Wałbrzych.