Kapliczka domkowa, murowana.

Kapliczki zbudowane w formie małych domków, miniaturowych kościołów lub cerkiewek.

Wznoszone na planie kwadratu lub prostokąta. Mają dachy dwuspadowe lub brogowe zwieńczone sterczynami, krzyżami a czasem wieżyczkami. Większość kapliczek domkowych ma drzwi wejściowe, często oszklone.

5799. Kapliczka domkowa, murowana. 
5754. Kapliczka domkowa, murowana. 
5986. Kapliczka domkowa, murowana. 
6012. Kapliczka domkowa, murowana. 
6035. Kapliczka domkowa, murowana. 
6017. Kapliczka domkowa, murowana. 
6013. Kapliczka domkowa, murowana. 
5921. Kapliczka domkowa, murowana. 
5721. Kapliczka domkowa, murowana. 
5723. Kapliczka domkowa, murowana. 
5784. Kapliczka domkowa, murowana. 
5789. Kapliczka domkowa, murowana. 
5791. Kapliczka domkowa, murowana. 
5781. Kapliczka domkowa, murowana. 
5885. Kapliczka domkowa, murowana. 
5895. Kapliczka domkowa, murowana. 
5857. Kapliczka domkowa, murowana. 
5672. Kapliczka domkowa, murowana.