Kapliczka murowana.

Kapliczki murowane z wnękami oraz wszystkie pozostałe kapliczki murowane, których nie można zaklasyfikować do innej grupy.

Murowane kapliczki z wnękami należą do najczęściej spotykanych form w Polsce. Budowane z kamienia lub cegły w formie przysadzistych, lub smukłych prostopadłościanów. Nakryte dwuspadowymi lub brogowymi daszkami. Często dzielone gzymsami na kondygnacje, tej samej lub różnej wysokości, lub uskokowo zwężające się ku górze. Kapliczki wieńczą krzyże lub małe krzyżyki żelazne.

5749. Kapliczka murowana. 
5935. Kapliczka murowana. 
5932. Kapliczka murowana. 
5783. Kapliczka murowana. 
5787. Kapliczka murowana. 
5923. Kapliczka murowana. 
5818. Kapliczka murowana. 
5820. Kapliczka murowana. 
5848. Kapliczka murowana. 
5849. Kapliczka murowana. 
5854. Kapliczka murowana. 
5800. Kapliczka murowana. 
6070. Kapliczka murowana. 
6071. Kapliczka murowana. 
6072. Kapliczka murowana.