Kapliczka oszklona.

Murowany lub kamienny postument. Święta figura umieszczona w oszklonej gablocie.

5743. Kapliczka oszklona. 
5740. Kapliczka oszklona. 
5758. Kapliczka oszklona. 
5945. Kapliczka oszklona. 
5949. Kapliczka oszklona. 
5955. Kapliczka oszklona. 
5978. Kapliczka oszklona. 
5980. Kapliczka oszklona. 
5871. Kapliczka oszklona. 
5875. Kapliczka oszklona. 
5886. Kapliczka oszklona. 
5815. Kapliczka oszklona. 
5825. Kapliczka oszklona. 
5834. Kapliczka oszklona. 
5842. Kapliczka oszklona. 
5845. Kapliczka oszklona. 
5851. Kapliczka oszklona.