Krzyż metalowy na kamiennym postumencie.

Krzyż metalowy umieszczony na kamiennym lub murowanym postumencie.

5693. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
6073. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
6074. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
6075. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
6076. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
5696. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
6078. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
5704. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
6079. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
5705. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
5731. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie. 
6077. Krzyż metalowy na kamiennym postumencie.