Święty Florian.

Figury Świętego Floriana umieszczone na budynkach i wolnostojące.

Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy.

5775. Święty Florian. 
5987. Święty Florian. 
5991. Święty Florian. 
5998. Święty Florian. 
6021. Święty Florian. 
5712. Święty Florian. 
5779. Święty Florian. 
5877. Święty Florian. 
5903. Święty Florian. 
5906. Święty Florian. 
5913. Święty Florian. 
5891. Święty Florian. 
5892. Święty Florian. 
5917. Święty Florian. 
5918. Święty Florian. 
5927. Święty Florian. 
5833. Święty Florian. 
5844. Święty Florian. 
5724. Święty Florian.