Figura święta.

Figury świętych osób, wolnostojące, umieszczone na ziemi lub na niskich postumentach.

Również wszystkie figury święte, których nie można zaklasyfikować do innych kategorii.

5746. Figura święta. 
5771. Figura święta. 
5961. Figura święta. 
5973. Figura święta. 
5984. Figura święta. 
5933. Figura święta. 
5920. Figura święta. 
5819. Figura święta. 
5853. Figura święta.