Figura święta na cokole.

Pomniki świętych stojące na niezbyt wysokich cokołach.

Kapliczki przydrożne przedstawiające figury święte stojące na wysokich kolumnach lub słupach umieszczone są w kategorii kapliczki słupowe.

5798. Figura święta na cokole. 
5759. Figura święta na cokole. 
5760. Figura święta na cokole. 
5962. Figura święta na cokole. 
5963. Figura święta na cokole. 
5964. Figura święta na cokole. 
5862. Figura święta na cokole. 
5863. Figura święta na cokole. 
5902. Figura święta na cokole. 
5912. Figura święta na cokole. 
5896. Figura święta na cokole. 
5897. Figura święta na cokole. 
5804. Figura święta na cokole. 
5806. Figura święta na cokole. 
5827. Figura święta na cokole. 
5829. Figura święta na cokole. 
5830. Figura święta na cokole. 
5856. Figura święta na cokole.