Kapliczka domkowa, drewniana.

Małe budowle przypominające domki wykonane z drewna.

Stawiane na planie kwadratu lub prostokąta, pokryte dachem dwu lub czterospadowym. Większość kapliczek domkowych ma drzwi wejściowe, często oszklone.

5726. Kapliczka domkowa, drewniana. 
5997. Kapliczka domkowa, drewniana. 
6005. Kapliczka domkowa, drewniana. 
6039. Kapliczka domkowa, drewniana. 
6014. Kapliczka domkowa, drewniana. 
5937. Kapliczka domkowa, drewniana. 
5966. Kapliczka domkowa, drewniana. 
5869. Kapliczka domkowa, drewniana. 
5870. Kapliczka domkowa, drewniana. 
6126. Kapliczka domkowa, drewniana. 
6122. Kapliczka domkowa, drewniana.