Kapliczka drewniana.

Kapliczki drewniane z wnękami oraz wszystkie inne formy kapliczki drewnianych, które nie można zaklasyfikować do innej grupy.

6026. Kapliczka drewniana. 
5944. Kapliczka drewniana. 
5968. Kapliczka drewniana. 
5971. Kapliczka drewniana. 
5982. Kapliczka drewniana. 
5899. Kapliczka drewniana. 
5914. Kapliczka drewniana.