Drewniana kapliczka kłodowa lub słupowa.

Wykonane z kłód dębowych modrzewiowych i sosnowych. Obrabiane zazwyczaj w formie czterobocznych słupów.

6028. Drewniana kapliczka kłodowa lub słupowa. 
6029. Drewniana kapliczka kłodowa lub słupowa. 
5864. Drewniana kapliczka kłodowa lub słupowa. 
5812. Drewniana kapliczka kłodowa lub słupowa.